top of page
JOODSE HUIZEN AAN HET WOORD

JOODSE HUIZEN AAN HET WOORD

Soms vertellen voormalige bewoners van Joodse Huizen hun verhaal liever dan dat zij het opschrijven of dat het wordt genoteerd. Ook kan de interviewer door de vraagstelling herinneringen naar boven halen die anders verborgen waren gebleven. 

René Samuel de Vries (Groningen, 1932) vertelt over zijn jeugd aan de Coehoornsingel in Groningen, en over het rijke Joodse leven rondom de Folkingestraat.

René Samuel de Vries
Herman Silbernberg

Herman Silbernberg (Sittard, 1934) heeft tot de meidagen van ’40 een onbezorgde jeugd in het katholieke zuiden. Zie ook youtube: ‘Zandtovenaar’,film gebaseerd op door hem geschreven en geïllustreerd boek.

Annie Leontine (Ans) Samama - Polak

Annie Leontine (Ans) Samama - Polak (Amsterdam, 1924) groeit op in Groningen, in een atheïstisch gezin (‘Wij deden niets aan het jodendom’).

Hannie Keren (Groningen, 1918) ziet, ondanks haar hoge leeftijd, in haar woonplaats Kadima (Israël), nog veel van haar Groningse jeugd voor zich.

Hannie Keren
Jenny van Wieringen – van Genderingen

Jenny van Wieringen – van Genderingen (Utrecht, 1932) beleeft een plezierige jeugd in een welvarend liberaal-joods gezin. Het geloof speelt nauwelijks een rol.

Barend van Delft (Foxhol, 1927)

Barend van Delft (Foxhol, 1927) woont al sinds 1983 in Israël, maar kan nog met smaak en compassie over het vooroorlogse joodse leven in Groningen vertellen.

Zvi Eyal

Zvi Eyal (geboren als Harry Klafter in Utrecht, 1925). Haalt in zijn woonplaats Jeruzalem herinneringen op aan zijn jeugd en het joodse leven in Utrecht.

Joost Meijers

Joost Meijers (Utrecht, 1934) groeit op in zijn geboortestad, aan de Prins Hendriklaan, en kan zich nog veel bijzonderheden over het joodse leven voor de geest halen.

Barend van Delft (Foxhol, 1927)

Ted Musaph-Andriesse (Utrecht, 1927) groeit met haar broers en zusje op in Deventer en Utrecht. Hoewel het geloof haar persoonlijk nauwelijks raakt, zijn Joodse tradities alomtegenwoordig. En zelfs nu nog scherp in de herinnering.

bottom of page